Wat is een verantwoord cholesterol?

Wat is een verantwoord cholesterol?

De cholesterolwaarden in het bloed zijn van invloed op je gezondheid op de lange termijn. Een verantwoord cholesterol is daarbij van belang.

Een verantwoord cholesterol zit in de balans van HDL en LDL cholesterol. De waarden van het cholesterol worden door verschillende factoren beïnvloed. Hierin is het belangrijk dat er een verschil is tussen factoren waar je zelf invloed op kan uitoefenen en factoren die je niet kunt beïnvloeden.

Niet beïnvloedbare factoren:

  • Erfelijke aanleg
  • Traag werkende schildklier
  • Geslacht en leeftijd
  • Suikerziekte

Beïnvloedbare factoren:

  • Roken
  • Inname van te veel verzadigde vetten
  • Overgewicht
  • Onvoldoende beweging
  • Alcohol gebruik

Cholesterol streefwaarden

Als het cholesterolgehalte bij de huisarts wordt gemeten, wordt er niet alleen naar het totale cholesterolgehalte gekeken. Het HDL- en LDL- gehalte én het triglyceridengehalte worden hier ook in meegenomen. Hieraan zijn streefwaarden verbonden. De streefwaarden geven de meest ideale situatie aan.

Tabel cholesterol streefwaarden
Bron: Hartstichting
Heb jij een verantwoord cholesterol? Doe de test!
Heb jij een verantwoord cholesterol? Doe de check!

Heb jij een verantwoord
cholesterol?

Doe de test!
Leefstijladvies

Een gezonde leefstijl
is de eerste stap!

Leefstijladvies

U verlaat nu Armolipidplus.nl

Als u hieronder op “doorgaan” klikt, verlaat u deze website van Mylan B.V. en gaat u naar een website van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die website.